Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

TRAUMA

Odborný časopis pre úrazových chirurgov
2004, ROČNÍK II, ČÍSLO I

Obsah:

Pôvodné práce / Original papers