Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Najbližšie akcie

01 - 03
may 2019
05 - 07
may 2019
16 - 18
may 2019
XXIII. Národní kongres ČSOT
Praha, Česká republika
Ukončenie cyklu sústavného vzdelávania lekárov