Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Najbližšie akcie

02 - 04
oct 2019
AO Basic
Bratislava
07 - 08
nov 2019
Ukončenie cyklu sústavného vzdelávania lekárov