Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Najbližšie zasadnutie

Najbližšie zasadnutie výboru SSUCH sa uskutoční počas XXII. Slovenského kongresu úrazovej chirurgie v Bratislave v Hoteli Partizán na Táloch.