Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Najbližšie zasadnutie

Najbližšie zasadnutie výboru SSUCH sa uskutoční počas XX. Slovenského kongresu úrazovej chirurgie v Bratislave v Grand Hotel Pressburg.