Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Najbližšie zasadnutie

Najbližšie zasadnutie výboru SSUCH sa uskutoční počas XXIII. Slovenského kongresu úrazovej chirurgie