Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Kongresy

01 - 03
may 2019
05 - 07
may 2019
16 - 18
may 2019
XXIII. Národní kongres ČSOT
Praha, Česká republika
20 - 21
may 2019
02 - 04
oct 2019
AO Basic
Bratislava
07 - 08
nov 2019
24 - 25
nov 2019
04 - 07
dec 2019
10
dec 2019
AOTrauma Symposium—TBA
Praha, Česká republika