Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Členovia výboru SSUCH

Meno, funkcia Pracovisko, adresa Kontakt

MUDr. Radomír Gajdoš PhD., prezident

II.Klinika úrazovej chirurgie SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17

rgajdos@nspbb.sk

++421 48 441 2157

Prof. MUDr. Peter Šimko PhD., vedecký sekretár

Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5
Bratislava 833 05,

peter.simko@kr.unb.sk

++421 2 59 542602

MUDr. Peter Cibur PhD.,
člen výboru

KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE UN L-Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90

peter.cibur@unlp.sk

++421 55 615 2338,
++421 55 615 2312

Doc. MUDr.
Silvia Vajcziková, PhD., člen výboru

II. ortopedicko–traumatologická klinika LFUK a UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava, 851 07

vajczikova@pe.unb.sk

++421 2 6867 2057

MUDr. Ján Kuchta, PhD., člen výboru

Traumatologicko-ortopedická klinika FN Trnava, A. Žarnova 11, Trnava, 917 75

kuchtajano@gmail.com]

++421 33 5938875

prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., člen výboru

KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE UN L-Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90

kuch@fnlp.sk

++421 55 615 2310

MUDr.Rastislav Burda, PhD, člen výboru

KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE UN L-Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90

burda@netkosice.sk

++421 55 6152 315


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/ke009000/tmp) in Unknown on line 0