Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Pracoviská úrazovej chirurgie a traumatológie

Bratislavský kraj
Pracovisko Primár/prednosta kontakt
UNB -  Nemocnica sv. Cyrila a Metoda doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.   http://www.unb.sk/  
UNB - Nemocnica Ružinov MUDr. Andrey Švec   http://www.unb.sk/  
UNB - Nemocnica akad. L. Dérera Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. http://www.unb.sk/  
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava   Doc. MUDr. Ján Trnka, CSc.   http://www.dfnsp.sk/  
Nemocnica Svätého Michala, a.s.   MUDr. Juraj Galovič, PhD., MHA   http://www.nsmas.sk/index.php  
Trnavský kraj
Pracovisko Primár/prednosta kontakt
Fakultná nemocnica Trnava   MUDr. Ján Kuchta, PhD.   http://www.fntt.sk/  
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. MUDr. Ján Kayser http://www.nemocnica-galanta.sk/
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. MUDr. Gábor Radványi http://ds.svetzdravia.com/  
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.   MUDr. Štefan Kóňa http://www.nemocnicapiestany.sk/  
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.   MUDr. Jozef Skála   http://www.nspskalica.sk/  
Nitriansky kraj
Pracovisko Primár/prednosta Kontakt
Fakultná nemocnica Nitra MUDr. Šimon Konya http://www.fnnitra.sk/
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Peter Vogel   http://www.nspnz.sk/
Nemocnice s poliklinikami n.o. - miesto prevádzky Topoľčany MUDr. Ján Paulík   http://www.nsptopolcany.sk  
Nemocnice s poliklinikami n.o. - miesto prevádzky Levice   MUDr. Adrián Horváth   http://www.nsplevice.sk/  
FORLIFE n.o. - Všeobecná Nemocnica Komárno   MUDr. Gustáv Škodáček   http://www.forlife.sk/  
Mestská nemocnica -  Zlaté Moravce   MUDr. Jozef Hanzel http://www.nemocnicamoravce.sk/  
Banskobystrický kraj
Pracovisko Primár/prednosta kontakt
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica MUDr.Radomír Gajdoš, PhD. http://www.fnspfdr.sk/  
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica MUDr. Roman Koreň, PhD.  http://www.dfnbb.sk/  
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. MUDr. Milan Darmo   http://www.nspbr.sk/  
Nemocnice a polikliniky, n.o. - Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom MUDr. Emil Šramko   http://zh.svetzdravia.com/  
Nemocnice a polikliniky, n.o. - Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota MUDr. Peter Juhász   http://rs.svetzdravia.com/  
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca MUDr. Juraj Ganaj   http://www.nsprevuca.sk/  
Nemocnica Zvolen a.s. MUDr. Dalibor Panuška   http://www.nemzvolen.sk/  
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. MUDr. Zsolt Mihalovics   http://www.lcnsp.sk/  
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš   MUDr. Vladimír Lukáč http://www.nspvk.sk/  
Trenčanský kraj
Pracovisko Prednosta/primár Kontakt
Fakultná nemocnica Trenčín MUDr. Marcel Mišák http://www.fntn.sk/
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica MUDr. Marcel Šumec   http://www.nemocnicapb.sk/  
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach MUDr. Radoslav Strapko  http://www.hospital-bojnice.sk/
Žilinský kraj
Pracovisko Primár/prednosta Kontakt
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina MUDr. Karol Orlovský http://www.fnspza.sk/
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica MUDr. Daniel Oslanec   http://www.uvn.sk/  
Univerzitná nemocnica Martin Libor Nečas http://www.unm.sk/
Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja, a. s. - Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš MUDr. Marián Selecký   http://www.nsplm.sk/  
Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja, a. s. - Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého  Dolný Kubín   MUDr. Sedliak Ján   http://www.donsp.sk/donsp/  
Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja, a. s. - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca   MUDr. Ivan Húževka   http://www.kysuckanemocnica.sk/  
Hornooravská nemocnica s poliklinikou : HNsP TRSTENÁ   MUDr. Ján Papan http://www.nsptrstena.sk/  
Prešovský kraj
Pracovisko Primár/prednosta Kontakt
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov   MUDr. Jozef Bujňák   http://www.fnsppresov.sk/  
Nemocnica Poprad, a. s.   MUDr. Martin Lajoš   http://www.nemocnicapp.sk/  
Ľubovnianska nemocnica, n.o.   MUDr. Rastislav Šipoš   http://www.nspsl.sk/  
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.   MUDr. Alexander Hrivík    http://www.nkk.sk/  
Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. MUDr.Róbert Doričko http://he.svetzdravia.com/  
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o.  MUDr. Ján Kontra   http://sk.svetzdravia.com/  
Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov MUDr. Vladimír Petráš   http://www.nsp-bardejov.sk/  
Vranovská nemocnica, n.o. MUDr. Igor Mihók http://vt.svetzdravia.com/
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. MUDr. Edward Huľo PhD.   http://www.levnemoc.sk/  
Košický kraj
Pracovisko Primár/predosnta kontakt
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice KLINIKA ORTOPÉDIE A TRAUMATOLÓGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA, pracovisko Trieda SNP 1 doc. MUDr. Gabriel Vaško CSc.   http://www.unlp.sk/  
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec   http://www.nspkch.sk/  
Nemocnica Košice-Šaca a.s. - 1. súkromná nemocnica MUDr. Roman Totkovič http://www.nemocnicasaca.sk/
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. MUDr. Jaroslav Barla http://sn.svetzdravia.com/
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. MUDr. Jozef Banykó http://rv.svetzdravia.com/
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s MUDr. Maroš Eľko  http://mi.svetzdravia.com/
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. MUDr. Igor Babuľak http://tv.svetzdravia.com/
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. MUDr. Michal Chyla PhD. http://www.nemkrompachy.sk/
KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE, pracovisko Rastislavova 43 prof. MUDr. Miroslav Kitka PhD. http://www.unlp.sk/