Slovak Society for Trauma Surgery

Events

15 - 17
sep 2021

Hotel Maximus Resort, Brno, ČR
22 - 24
sep 2021

Hotel Kormorán, Šamorín – Čilistov
06 - 08
oct 2021

Korešpondenčné voľby