Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Členstvo v Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu

Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (Slovak Medical Association).

Riadi sa preto stanovami a platnými  predpismi Slovenskej lekárskej spoločnosti, vrátane volebného, hospodárskeho a rokovacieho poriadku, ako aj jej metodickými usmerneniami.

Členstvo v Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu je podmienené riadnym (individuálnym) členstvom v Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Bližšie informácie o členstve nájdete na webovej stránke Slovenskej lekárskej spoločnosti  www.sls.sk