Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

XXIII. Slovenský národný kongres úrazovej chirurgie

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Klinika úrazovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity
a Univerzitnej nemocnice Bratislava

pod záštitou

medicínskeho riaditeľa UNB MUDr. Alexandra Mayera, PhD., MPH, MHA

 

TRAUMA 2021

XXIII. slovenský kongres úrazovej chirurgie

XVII. bratislavské traumatologické dni Miloša Brixa

 

Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia traumatológie,

 

nedávna doba nám priniesla množstvo negatív a situácií, ktoré sme poznali dosiaľ len z kníh a televízie. Intenzívne sme si uvedomili, čo pre nás znamená zdravie, rodina a práca v normálnych podmienkach. So zlepšenou epidemiologickou situáciu sme sa rozhodli neotáľať a už raz odložený kongres realizovať. Času nie je nazvyš, napriek tomu veríme, že sa Vám podarilo využiť čas pandémie aj na spracovávanie svojich výsledkov, radi sa prídete na s nami o ne podeliť a že sa nám v rekordnom čase podarí priniesť kvalitný odborný program. Okrem neho vsádzame na nové miesto v nive Dunaja s krásnym areálom, bohatú účasť po dlhej odmlke a priateľskú atmosféru, ktorú dokáže náš kolektív pre všetkých vytvoriť.

Srdečne pozývam Vás – lekárov a sestry, ktorí sa podieľate na ošetrení úrazového pacienta, na 23. kongres úrazovej chirurgie a teším sa na Vašu prítomnosť.

 

                                                         Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

 


« Späť